Bunderwegschool

Als we aan het Schansker onderwijs denken, gaan de gedachten toch het eerste uit naar de openbare lagere school aan de Bunderweg. Verreweg de meeste leerlingen.
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  35 artikelen heen. Vervolg op: