In den beginne

Hotel Concordia : ''Muzikale Nieuweschans'' Kunst naar Kracht, De Schansker Fanfare, ''Salonorkest van Nieuweschans'' o.l.v. Carl Wolter, Bunde. Bekende namen !  
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  43 artikelen heen. Vervolg op: