Willems

''Nait vergeten, deurgoan''  Voor niet-Groningers : "Niet vergeten, doorgaan''  De lijfspreuk van Bruno. We zullen Bruno's advies opvolgen, we gaan door tot we er bij neervallen.  
Naar de inhoudsopgave  →                                                                                                  Met de knoppen rechts regelt u de voortgang van de artikelen zelf !