Meijer

Meijer behoort bij (Bad) Nieuweschans, Henk ''Stichting'', broer Harm-Arend bestuurslid van ''Dorpsbelangen'' Vader Hendrik nam de aannemerszaak over van''Snorre'' van Diek''
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  11 artikelen heen. Vervolg op: